Türkçe

  1. Gıda Güvenliği ve Hijyenin Önemi: Gıda güvenliğinin temel kavramları, gıda zehirlenmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi.

  2. Kişisel Hijyen: El yıkama teknikleri, saç ve eldiven kullanımı, ve hastalıkların gıda yoluyla bulaşmasının önlenmesi.

  3. Gıda Saklama ve Hazırlama Standartları: Doğru sıcaklıkta gıda saklama, çapraz kontaminasyonun önlenmesi, ve güvenli gıda hazırlama teknikleri.

  4. Temizlik ve Dezenfeksiyon: İşletme temizliği, yüzey dezenfeksiyonu ve zararlı organizmaların kontrol altına alınması.

  5. Gıda Güvenliği Yönetimi: HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensipleri, gıda güvenliği politikaları ve prosedürlerinin oluşturulması.

  6. Zararlılar ve Zararlı Kontrolü: Zararlı türleri, zararlı kontrol teknikleri ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri.

  7. Yasal Uyumluluk ve Düzenlemeler: Yerel ve ulusal gıda güvenliği düzenlemeleri, denetimler ve cezai işlemler.

  8. Acil Durum Yönetimi ve İlk Yardım: Gıda zehirlenmeleri ve diğer acil durumlar sırasında alınması gereken önlemler ve ilk yardım uygulamaları.

  9. Eğitim ve Farkındalık Yaratma: Çalışan eğitimi, müşteri bilgilendirme ve gıda güvenliği kültürünün teşvik edilmesi.