Kursbereiche

EN (1)

TR (1)

DE (1)

ES (1)

PL (1)

SK (1)


Kursliste

HORECA - Food Safety Training Course

 The development, dissemination, and implementation of relevant and effective curriculum and expected learning outcomes can improve teaching and learning.

  The curriculum framework communicates what teachers and students should understand and be able to achieve, including the intended learning outcomes. The definition of a curriculum is a systematic and deliberate statement of what, why, how, and how well students should learn it.

 The entirety of information, knowledge, understanding, attitudes, values, abilities, competences, or behaviors that a student should possess upon successfully completing the program is defined as expected learning outcomes.  1. Gıda Güvenliği ve Hijyenin Önemi: Gıda güvenliğinin temel kavramları, gıda zehirlenmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi.

  2. Kişisel Hijyen: El yıkama teknikleri, saç ve eldiven kullanımı, ve hastalıkların gıda yoluyla bulaşmasının önlenmesi.

  3. Gıda Saklama ve Hazırlama Standartları: Doğru sıcaklıkta gıda saklama, çapraz kontaminasyonun önlenmesi, ve güvenli gıda hazırlama teknikleri.

  4. Temizlik ve Dezenfeksiyon: İşletme temizliği, yüzey dezenfeksiyonu ve zararlı organizmaların kontrol altına alınması.

  5. Gıda Güvenliği Yönetimi: HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensipleri, gıda güvenliği politikaları ve prosedürlerinin oluşturulması.

  6. Zararlılar ve Zararlı Kontrolü: Zararlı türleri, zararlı kontrol teknikleri ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri.

  7. Yasal Uyumluluk ve Düzenlemeler: Yerel ve ulusal gıda güvenliği düzenlemeleri, denetimler ve cezai işlemler.

  8. Acil Durum Yönetimi ve İlk Yardım: Gıda zehirlenmeleri ve diğer acil durumlar sırasında alınması gereken önlemler ve ilk yardım uygulamaları.

  9. Eğitim ve Farkındalık Yaratma: Çalışan eğitimi, müşteri bilgilendirme ve gıda güvenliği kültürünün teşvik edilmesi.