Horeca-FS projesi Ortaklar

COMU

CTNC

ISEKI

PFA

SUA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)

1992 yılında kurulmuş olup, 44.000’e yakın öğrencisi, nitelikli akademik ve idari kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Öğrencilerinin çeşitliliği, küresel görünümü ve olağanüstü araştırmalarıyla COMU aynı zamanda gelişime açık bir üniversitedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 13 fakülte, 4 enstitü, 8 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 26 araştırma ve uygulama merkezi ve bir Araştırma Hastanesi ile dikkat çekerek küresel cazibesini artırmaya devam ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, akademik özgürlük, dinamizm, şeffaflık, esneklik ve yenilikçilik değerlerine sahip uluslararası bir üniversitedir. Ana hedefimiz, etkimizi yerelden küresel düzeye çıkarmaktır. Bunu başarmak için ÇOMÜ, ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yaparak, uluslararası akademik standartları karşılamaya çalışarak ve yüksek kaliteli uluslararası stratejik ortaklıklar geliştirerek akademik ve sosyal faaliyetlerini artırmaktadır.

COMU’nun en güçlü yönlerinden biri, dinamik ve yaratıcı bir akademik ortamda öğretim ve araştırmada mükemmelliğe kendini adamış akademik kadrosudur. Bu bağlamda ÇOMÜ, akademisyenlerinin stratejik akademik gelişimi için akademik özgürlüğü ön plana çıkarmaya çalışmaktadır. ÇOMÜ çok çeşitli lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır. Öğretim, akademik bölümler ve disiplinler arası enstitüler aracılığıyla ve uluslararası üne sahip yüksek öğretim kurumlarıyla ortaklaşa yürütülür. Her yıl Ulusal Üniversite Giriş Sınavını takiben daha yüksek puan alan öğrenciler ÇOMÜ’ye devam etmektedir. Çanakkale Boğazı’nın güzel manzarasına sahip ÇOMÜ, Türkiye’nin en güzel modern ve güvenli kampüslerinden birine sahiptir. Akademik yıl boyunca öğrenciler sanat sergileri, konserler, sinema, tiyatro ve spor etkinliklerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve akademik etkinliklerden yararlanabilirler. Üniversite ayrıca ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmaktadır.

Akademik ve öğrenci odaklı stratejik bakış açısıyla ÇOMÜ, Türkiye’nin en rekabetçi üniversitelerinden biri olmayı hedeflemektedir.

El Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC)

Ulusal Konserveleme Teknoloji Merkezi (CTNC), kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. 50 yılı aşkın tecrübemizle, araştırma, geliştirme ve inovasyon yoluyla şirketlerin rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz. CTNC’nin kökenleri, 1962’de kurulan Konserve Sebze Endüstrisi Araştırma Derneği’ne (AICV) dayanmaktadır. Daha sonra, 1990’da ve Avrupa Birliği’nin STRIDE programının uygulanmasının bir sonucu olarak, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Tarım-Gıda Sektöründeki şirketlere teknolojik yardım için temel altyapı görevi görecek bir Teknoloji Merkezi inşa etme ve donatma taahhüdünü aldı. 1997 yılında, adı Business Research Association Ulusal Konserve ve Gıda Teknoloji Merkezi (CTNC) olarak değiştirildi.

İSEKİ-Gıda Derneği

ISEKI-Gıda Derneği, dünyanın her yerinden gelen üniversite kurumları, araştırma enstitüleri, şirketler ve gıda ile ilgili derneklerin temsilcileri tarafından 2005 yılında kurulmuş bağımsız bir Avrupa kar amacı gütmeyen kuruluştur.

ISEKI-Gıda Derneği’nin misyonu:

 • Hem akademi hem de endüstriyi kapsayan gıda sektöründe hayat boyu öğrenmeyi desteklemektir.
 • Öğretimin etkinliğini artırmak için Öğretmenler ve Eğitmenleri desteklemektir.
 • Öğrencilerin bilgiyi daha kolay elde etmeleri 
 • Endüstri personeli / Gıda uzmanlarının araştırma sonuçlarından faydalanmalarını sağlamak
 • Gıda sektöründe çalışan herkes için mümkün olan en iyi yeterlilikleri sağlamak amacıyla işbirliğini kolaylaştıracak araştırmacıları desteklemek; ve böylece tüketiciye güvenli ve iyi gıda sunulmasına katkıda bulunmaktır.
 • ISEKI-Food, 2010 yılında UNIDO’dan danışmanlık statüsü almıştır.
 • ISEKI-Gıda Derneği, EASPA’nın (European Alliance for Subject-Specific and Professional Accreditation and Quality Assurance, http://www.easpa.eu, 2011) kurucu üyesidir. 
 • ISEKI-Gıda Derneği, 2014 yılında ICA (Avrupa Yaşam Bilimleri Üniversiteleri Birliği) Daimi Komitesi olarak seçilmiştir.

Polonya Çiftlik Danışma ve Eğitim Merkezi

Ana hedefimiz, çiftçilere tarım alanında kendi iş ihtiyaçları bağlamında en iyi, en profesyonel ve kişiselleştirilmiş tavsiyeleri sunarak geçim kaynaklarını iyileştirmektir. Tarımın Polonya’daki ekonomik büyümenin temel itici güçlerinden biri olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Polonyalı çiftçilerin üretkenliğine ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Sonuç olarak, hizmetlerimiz her yaştan iyi ve yeni kurulmuş çiftlik girişimcilerinin yanı sıra çiftçilik mesleğine girmek, ikinci bir tarım işi kurmak veya kırsal bir bölgede tarım dışı bir iş kurmak isteyenlere hitap etmektedir. Sürdürülebilir çiftçilik ve kırsal işletmeleri oluşturmaya, çiftçilerin kârlılığını ve gelirlerini artırmaya ve kırsal alanlarda çekiciliği, canlılığı ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Ayrıca, kırsal alanlardaki gençler arasında girişimciliği teşvik ediyoruz; çok işlevli çiftlikleri teşvik ederek ve çiftçileri çiftlikte işleme ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satma konusunda güçlendirerek tarımsal sürdürülebilirlik kavramını canlandırmaya çalışıyoruz. Bu durum, işlerini ekonomik olarak daha uygun hale getirir ve ürünlerine katma değer sağlar ve aynı zamanda yüksek kaliteli, geleneksel ürünlerin gelişimini teşvik ederek Polonya’daki tüm tarım sektörünü daha rekabetçi hale getirmektedir. Sürekli kişisel ve profesyonel gelişimin bu yönü, mesleki eğitim ve öğretim (VET) alanındaki Avrupa projeleri aracılığıyla yaşam boyu öğrenme kavramını teşvik etmeye ve yerel ve ulusal düzeyde en iyi uygulama örneklerini ve eğitim materyallerini paylaşmaya, özellikle kırsal nüfusu hedefleyerek, onları genel halkın kullanımına sunarak çalıştığımızdan dolayı etik değerlerimiz açısından çok önemlidir. Temel amaçlarımızdan biri, kırsal alanlardaki nüfusa, kentsel alanlarda olduğu gibi bilgi ve bilgiye erişim ile mesleki eğitim ve öğretimi (VET) aynı düzeyde sağlamak ve etkili dağıtım yoluyla kırsal kesim halkı için daha erişilebilir hale getirmektir. Ayrıca, çiftçiler ve işletmeler için çok sayıda eğitim kursu düzenliyoruz, ağ oluşturma fırsatları sağlıyoruz ve Polonya’daki özel çiftlik danışmanları ağına dahil oluyoruz.

Slovak Ziraat Üniversitesi, Nitra

Nitra’daki Slovak Ziraat Üniversitesi, kurulduğu 1952’den bu yana Slovakya’nın önde gelen üniversitelerinden biri konumuna ulaşmıştır. Üniversite, Slovak Cumhuriyeti’ndeki yüksek öğretim ve araştırma kalitesi nedeniyle sürekli olarak en üst grupta derecelendirilmektedir. Üniversite, yerel ve bölgesel topluluğuyla yakın ve üretken bağlar geliştiriyor ve hem öğretim hem de bilimsel araştırma alanlarında çalışmalarını uluslararası düzeyde genişletmeye devam etmektedir. İş dünyası ve endüstri ile işbirliği içinde çalışma ve ekonomik canlanmada aktif rol oynama konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Son olarak, gelecekteki başarımızın ve yönümüzün, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl benimsediğimize ve bunlara nasıl yanıt verdiğimize bağlı olacağının farkındayız.

Üniversite, tarım alanında ve aşağıda sözü geçen ilgili araştırma alanlarında eğitim vermektedir: Agro biyoloji, Gıda kaynakları, sürdürülebilir tarım, Tarımsal üretim, biyoteknoloji, gıda teknolojisi, Tarım makine ve ekipmanları mühendisliği, Tarım ekipmanlarının bilgisayarlaştırılması ve otomasyonu, Enerjinin işletilmesi tarımsal üretim tesisleri, Bahçecilik ve peyzaj tasarımı, Ekonomi ve Yönetim, Tarımsal ürünlerin uluslararası ticareti, Pazarlama, Kırsal turizmin geliştirilmesi, Kırsal kalkınma için proje yönetimi, Hayat boyu öğrenme, vb…

Misyonumuz:

 • Araştırma ve öğretimde bir dünya lideri olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde geniş çapta tanınan bir kurum inşa etmek.
 • İnsan bilgisinin ve anlayışının genişletilmesine önemli katkı sağlayan tüm akademik bölümlerde araştırma yapmak.
 • Öğretim ve araştırma programlarımız aracılığıyla mezunlarımızı ekonomiye ve bir bütün olarak topluma önemli bir katkı sağlamak için gerekli eğitim ve becerilerle donatmak.
 • Olağanüstü potansiyele sahip öğrencileri ve personeli işe almak ve en yüksek kalitede öğretme, öğrenme ve araştırmayı teşvik etmek için en iyi desteği ve tesisleri sağlamak.
 • Mükemmel ve yenilikçi öğretim, araştırma, eğitim, kültürel, girişim ve istihdam fırsatları sağlayarak yerel ve bölgesel topluluklarımıza hizmet etmek.
 • Diğer yüksek öğretim kurumları, eğitim kurumları ve ticari ortaklarla işbirliği ve ortaklık fırsatlarından yararlanmak.
 • Sanayi ve iş ilişkileri, yenilik, işletme ve girişimcilik alanlarındaki faaliyetlerimizi güçlendirmek ve çeşitlendirmek, böylece ekonomik büyümeyi ve yenilenmeyi desteklemek.
 • Yüksek kaliteli ve iddialı bir Üniversite eğitimini ondan yararlanabilenlere sunma geleneğimizi sürdürmek.