Çıktılar

Project results

PR1: İhtiyaç analizi raporu – eklenecek

PR2: Horeca Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitmenleri için rehber kitap – eklenecek

PR3: e-öğrenme platformu – eklenecek

Sektörde çalışan profesyonellerin sahip olması gereken eğitim, araç ve stratejiler:

– Stratejilerin ve eğitim yaklaşımlarının diğer Avrupalı eğitimcilerle karşılaştırılması ve diğer meslektaşlarla paylaşılması sayesinde yeni mesleki, sosyal ve kültürlerarası yeterliliklerin kazanılması

– Uluslararası işyerine entegre olma ve uyum sağlama yeteneği, değişime uyum sağlama yeteneği ve Avrupa düzeyinde çalışma esnekliğinin sağlanması;

  • Yeni iş bağlamlarında kişilerarası beceriler;
  • Kültürlerarası ve Avrupa duyarlılığı;
  • Proje sırasında kullanılan dijital ve multimedya araçlarının kullanımından ve ikonik, geleneksel ve duygusal tüm iletişim dillerinin kullanımından elde edilen beceriler veya BİT.

HORECA çalışanlarının gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerinin iyileştirilmesi yoluyla özellikle mesleki becerilerin geliştirilmesi, çalışma ortamlarının ve koşullarının kalitesinin iyileştirilmesi alanlarında eğitim ortamlarının kalitesini ve verimliliğini artırmayı amaçlayan stratejiler, Avrupa’da daha iyi ve rahat bir hayat yaşama fırsatları.