Proje hakkında

Projenin hedefleri:

Projenin temel amacı, HORECA çalışanlarının gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına ilişkin dijital farkındalığını artırmaktır.

Ana hedefe dayalı olarak, projenin özel hedefleri şunlardır:

 • Bilinçli HORECA çalışanlarını desteklemek, gıda pazarında haksız rekabeti azaltmak
 • Düşük vasıflı HORECA çalışanları için öğrenme ve eğitim fırsatları sağlamak
 • İmkanları kısıtlı olan HORCA çalışanlarının temel yetkinliklerini geliştirerek iş kapasitelerini artırmak

Projenin etkisi

Proje ortakları, birincil paydaşlarla yüksek kaliteli iletişim ve işbirliği sağlayacak ve bu paydaşlar aracılığıyla birçok son kullanıcıya proje çıktılarının aktarılmasını sağlayacaktır. Böylece çarpan etkisinin yüksek olması sağlanacaktır.

Çıktılar

Profesyoneller üzerindeki etkisi:

Sektörde çalışan profesyonellerin sahip olması gereken eğitim, araç ve stratejiler: 

 • Stratejilerin ve eğitim yaklaşımlarının diğer Avrupalı eğitimcilerle karşılaştırılması ve diğer meslektaşlarla paylaşılması sayesinde yeni profesyonel, sosyal ve kültürlerarası yeterliliklerin kazanılması
 • Uluslararası düzeyde işyerine entegre olma ve uyum sağlama yeteneği, değişime uyum sağlama yeteneği ve çalışma esnekliği

Avrupa düzeyinde, çalışanlara aşağıdakileri sağlamak:

 • Yeni iş bağlamlarında kişilerarası beceriler;
 • Kültürlerarası ve Avrupa duyarlılığı;
 • Dil becerileri veya ev sahibi ülkede konuşulan dil ve/veya çalışma dili İngilizce ile ilgili.
 • Proje sırasında kullanılan dijital ve multimedya araçlarının mükemmel kullanımından ve ikonik, geleneksel ve duygusal tüm iletişim dillerinin kullanımından elde edilen beceriler veya BİT.

HORECA çalışanları üzerindeki etki:

Geliştirilen materyaller, sadece proje ortaklarının bulunduğu ülkelerde değil, Avrupa’nın her yerindeki HORECA çalışanlarını doğrudan ilgilendirmektedir. Çünkü geliştirilen stratejiler, özellikle iletişimin arttırılması, ortamlar, Avrupa’da daha iyi ve rahat bir hayat yaşama fırsatlarını artıracaktır. Gıda güvenliği ile ilgili bu çalışmaların artması ile HORECA çalışanları gerekli malzemelere kolayca ulaşma şansı bulacaktır. Bu çalışmalar, tüketicilere yardımcı olmak için sağlıklı gıda kullanımı açısından spesifik bilgilerin görünürlüğünün artmasına katkıda bulunacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR:

 • Pilot Deneme: R1, R2, R3’ü Test Eden Her Ortak Ülkede Pilot Laboratuarlar Gerçekleştirilecek
 • Paydaşlarla Toplantılar: Katkıları, proje boyunca daha iyi bir ilerlemeyi garanti edecektir.
 • Çoğaltıcı Etkinlikler: Projenin son aylarında, her bir ortak, tüm sonuçların paylaşılacağı ve paydaşlara, yerel hedef gruplara ve ziyaretçilere tanıtılacağı panellerden oluşan 1 Çoğaltan Etkinlik düzenleyecektir.
 • İngilizce ve tüm Ulusal Dillerde projenin web sitesi
 • Bültenler

Sonuçları tamamlarken, ortaklar ayrıca aşağıdaki sonuçları da sağlayacaktır:

 • Proje Yönetimi ve Kalite Planı
 • Paylaşım, Kullanım ve Sürdürülebilirlik Planı
 • Her ortak tarafından proje toplantısının takibi (3 F2F ve 2 Çevrimiçi)
 • Raporlar (ör. etkinlik, finans, paylaşım ve tanıtım, İlerleme, Ara, Nihai)
 • Proje logosu, web sitesi, FB, Instagram ve Youtube kanalı, 3 Bülten,
 • Çevrimiçi platforma erişmek için 350 kullanıcı
 • Tüm materyaller İngilizce ve tüm ortak dillerde hazırlanacaktır.