Horeca projesi

Otel Restoran Catering Personelinin
Gıda Güvenliği ve Hijyen Uygulamaları
Konusunda Niteliklerini Artırma Stratejileri

Erasmus + project

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

2021-1-SK01-KA220-VET-000034652

Projenin hedefleri:

♦ HORECA sektöründeki çalışanları desteklemek ve gıda pazarında haksız rekabeti azaltmak.

♦ Düşük niteliklere sahip HORECA çalışanlarına eğitim ve öğretim olanakları sağlamak.

♦ İmkanları kısıtlı olan HORECA çalışanlarının temel becerilerini geliştirerek iş becerilerini artırmak.

Araçlar ve stratejiler:

Geliştirilecek araçlar ve stratejiler, diğer Avrupa ülkelerinden eğitmenlerin katılımları sayesinde yeni profesyonel, sosyal ve kültürlerarası becerilerin kazanılmasını; kültürlerarası duyarlılık; ev sahibi ülkede konuşulan dil ve/veya İngilizce ile ilgili dil becerileri, dijital ve multimedya araçlarının kullanımından elde edilen BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) becerileri vb. sağlayacaktır.

Ortaklar

COMU

CTNC

ISEKI

PFA

SUA