Rezultat

Wyniki projektu

PR1: Raport z analizy potrzeb – zostanie dodany

PR2: Poradnik dla trenerów VET Horeca – zostanie dodany

PR3: platforma e-learningowa – zostanie dodana

Dla profesjonalistów, którzy pracują w sektorze, aby mieć szkolenia, narzędzia i strategie, będą mieli:

– Nabycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych i międzykulturowych dzięki porównaniu z innymi europejskimi edukatorami strategii i podejść edukacyjnych, dzieleniu się z innymi kolegami

– Zdolność do integracji i przystosowania się do międzynarodowego miejsca pracy, zdolność do przystosowania się do zmian i elastyczność do pracy na poziomie europejskim, zapewniając im;

  • Umiejętności interpersonalne w nowych kontekstach pracy;
  • Uwrażliwienie międzykulturowe i europejskie;
  • Umiejętności lub technikami informacyjnymi wynikające ze świetnego wykorzystania narzędzi cyfrowych i multimedialnych używanych podczas projektu oraz wykorzystania wszystkich języków komunikacji, ikonicznych, konwencjonalnych i emocjonalnych.

Wypracowane strategie mają na celu poprawę jakości i efektywności środowisk szkoleniowych, zwłaszcza w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprawę jakości środowiska i warunków pracy poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników sektora HORECA w zakresie praktyk bezpieczeństwa i higieny żywności, zwiększą możliwości lepszego i wygodniejszego życia w Europie.