Outputs

Project results

PR1: Need analysis report – bude doplnené neskôr

PR2: Guidebook for Horeca VET trainers – bude doplnené neskôr

PR3: e-learning platform – bude doplnené neskôr

Profesionáli, ktorí pracujú v sektore, budú mať školenia, nástroje a stratégie:

– Získavanie nových odborných, sociálnych a interkultúrnych kompetencií vďaka porovnávaniu stratégií a vzdelávacích prístupov s inými európskymi pedagógmi, zdieľanie s ostatnými kolegami

– Schopnosť integrovať sa a prispôsobiť sa medzinárodnému pracovisku, schopnosť prispôsobiť sa zmenám a flexibilita pri práci na európskej úrovni, ktorá im to poskytuje;

  • Interpersonálne zručnosti v nových pracovných kontextoch;
  • Medzikultúrna a európska senzibilizácia;
  • Zručnosti alebo IKT odvodené od skvelého využívania digitálnych a multimediálnych nástrojov používaných počas projektu a používania všetkých komunikačných jazykov, ikonických, konvenčných a emocionálnych.

Vyvinuté stratégie sa zameriavajú na zlepšenie kvality a efektívnosti školiacich prostredí, najmä v oblastiach zvyšovania odborných zručností, zlepšovania kvality pracovného prostredia a podmienok prostredníctvom zlepšovania úrovne vedomostí pracovníkov HORECA o bezpečnosti potravín a hygienických postupoch zvýšia možnosti lepšieho a pohodlnejšieho života v Európe.