Projekt Horeca

Strategie podnoszenia kwalifikacji personelu
cateringowego restauracji hotelowych w zakresie
bezpieczeństwa żywności i praktyk higienicznych

Erasmus + project

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

2021-1-SK01-KA220-VET-000034652

Cele projektu:

♦ Wspieranie pracowników sektora HORECA i ograniczanie nieuczciwej konkurencji w marketingu żywności.

♦ Zapewnienie możliwości kształcenia i szkolenia pracownikom HORECA o niskich kwalifikacjach.

♦ Zwiększenie umiejętności zawodowych pracowników sektora HORECA, którzy mają mniejsze szanse, poprzez doskonalenie ich kluczowych umiejętności.

Narzędzia i strategie:

Opracowane narzędzia i strategie umożliwią nabycie nowych umiejętności zawodowych, społecznych i międzykulturowych dzięki porównaniu z innymi europejskimi trenerami umiejętności interpersonalnych w nowych kontekstach pracy; uwrażliwienie międzykulturowe i europejskie; umiejętności językowe związane z językiem używanym w kraju przyjmującym i/lub angielskim, umiejętności ICT wynikające z korzystania z narzędzi cyfrowych i multimedialnych itp.

Wzmacniacz

COMU

CTNC

ISEKI

PFA

SUA