Horeca project

Stratégie na zlepšenie kvalifikácie personálu
hotelových reštaurácií a cateringu v oblasti
bezpečnosti potravín a hygienických postupov

Erasmus + project

KA220-VET – Cooperation partnerships in vocational education and training

2021-1-SK01-KA220-VET-000034652

Ciele projektu: 

♦ Podporiť pracovníkov v HORECA sektore a obmedziť nekalú konkurenciu v potravinovom marketingu.

♦ Poskytovať možnosti vzdelávania a školenia pre HORECA pracovníkov s nízkou kvalifikáciou.

♦ Zvýšit pracovné zručnosti HORECA pracovníkov, ktorí majú menej príležitostí si zlepšiť svoje kľúčové zručnosti.

Nástroje a stratégie:

Nástroje a stratégie, ktoré budú vyvinuté, umožnia získať nové odborné, sociálne a interkultúrne zručnosti vďaka porovnaniu s inými európskymi školiteľmi, medziľudské zručnosti v nových pracovných kontextoch; medzikultúrnu a európsku senzibilizáciu; jazykové zručnosti súvisiace s jazykom, ktorým sa hovorí v hostiteľskej krajine a/alebo angličtinu, zručnosti v oblasti IKT odvodené od používania digitálnych a multimediálnych nástrojov atď.

Partneri

COMU

CTNC

ISEKI

PFA

SUA